Συρώμενο ψεκαστικό τουρμπίνα με φτερωτή κ πύργο για παλμέτα,ψεκαστικό τουρμπίνα με πύργο αποσπώμενο καταλληλο για γραμμικες καλλιέργειες