Σκάλα δενδροκομική υδραυλική με αέρα

Σκάλα δενδροκομική υδραυλική με αέρα 1.60X3.50m και 8 πατάρια