Συρώμενο ψεκαστικό 2000lt με τηλεχειριστήριο BRAVO 350 και Ιονιστή χαλκού

Συρώμενο ψεκαστικό 2000lt με τηλεχειριστήριο BRAVO 350 και Ιονιστή χαλκού