Σύρμα

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ2.00  Νο13

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ2.00 Νο13

Κωδικός:006-003-051

1.30€
(1.05€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
Σύρμα Γαλβανισμένο Φ2.20  Νο14

Σύρμα Γαλβανισμένο Φ2.20 Νο14

Κωδικός:006-003-052

1.30€
(1.05€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ2.40  Νο15

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ2.40 Νο15

Κωδικός:006-003-094

1.30€
(1.05€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ2.70  Νο16

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ2.70 Νο16

Κωδικός:006-003-095

1.30€
(1.05€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ3.00  Νο17

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ3.00 Νο17

Κωδικός:006-003-096

1.30€
(1.05€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ3.40  Νο18

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ3.40 Νο18

Κωδικός:006-003-097

1.30€
(1.05€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ1.80 Νο 12

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ1.80 Νο 12

Κωδικός:999-999-990

1.30€
(1.05€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ3.90 Νο 19

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ3.90 Νο 19

Κωδικός:999-999-992

1.30€
(1.05€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ4,40 Νο 20

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ4,40 Νο 20

Κωδικός:999-999-993

1.30€
(1.05€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ4,90 ΝΟ 21

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ4,90 ΝΟ 21

Κωδικός:999-999-994

1.30€
(1.05€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ5,40 Νο 22

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ5,40 Νο 22

Κωδικός:999-999-995

1.30€
(1.05€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )