Ρουλεμάν FAG 6000 2RS C3/63122 RS C3

CALL

Κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός:

Ρουλεμάν FAG 6000 2RS C3/63122 RS C3

 FAG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ               ΤΙΜΗ                     ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ                         ΤΙΜΗ

6003 2RS C3 3.80 6210 2RS C3 16.95
6004 2RS C3 4.20 6211 2RS C3 23.60
6005 2RS C3 4.85 6212 2RS C3 32.20
6006 2RS C3 6.30 6300 2RS C3 4.20
6007 2RS C3 7.75 6301 2RS C3 4.35
6008 2RS C3 9.80 6302 2RS C3 4.80
6009 2RS C3 12.70 6303 2RS C3 5.15
6010 2RS C3 14.70 6304 2RS C3 5.60
6011 2RS C3 18.70 6305 2RS C3 7,00
6012 2RS C3 21.50 6306 2RS C3 9.45
6200 2RS C3 3.25 6307 2RS C3 12.70
6201 2RS C3 3.30 6308 2RS C3 18,00
6202 2RS C3 3.45 6309 2RS C3 22.70
6203 2RS C3 4.10 6310 2RS C3 30,00
6204 2RS C3 4.55 6311 2RS C3 37.50
6205 2RS C3 5.35 6312 2RS C3 56.50
6206 2RS C3 6.75