Κουζινέτα UCP204 ΩΜΕΓΑ/UCP218

CALL

Κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός:

Κουζινέτα UCP204 ΩΜΕΓΑ/UCP218

 ΚΩΔΙΚΟΣ                             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                          ΤΙΜΗ

UCP 204 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΩΜΕΓΑ HRBQC     39,00
UCP 205 ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΩΜΕΓΑ HRBQC     40,00
UCP 206 ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΩΜΕΓΑ HRBQC     52,80
UCP 207 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΩΜΕΓΑ HRBQC      69,30
UCP 208 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΩΜΕΓΑ HRBQC     80,00
UCP 209 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΩΜΕΓΑ HRBQC     92,40
UCP 210 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΩΜΕΓΑ HRBQC     123,0
UCP 211 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΩΜΕΓΑ HRBQC     96,25
UCP 212 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΩΜΕΓΑ HRBQC     144,0
UCP 213 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΩΜΕΓΑ HRBQC     241,0
UCP 214 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΩΜΕΓΑ HRBQC     288,0
UCP 215 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΩΜΕΓΑ HRBQC     346,0
UCP 216 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΩΜΕΓΑ HRBQC     396,0
UCP 217 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΩΜΕΓΑ HRBQC     457,0
UCP 218 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΩΜΕΓΑ HRBQC     627,0