Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών υπερβαρέου τύπου με υδραυλική μετατόπιση

Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών υπερβαρέου τύπου με υδραυλική μετατόπιση  140
Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών υπερβαρέου τύπου με υδραυλική μετατόπιση 160
Καταστροφέας σπαστ'ηρας κλαδιών υπερβαρέου τύπου με υδραυλική μετατόπιση 1.80
Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών υπερβαρέου τύπου με υδραυλική μετατόπιση 2.00
Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών υπερβαρέου τύπου με υδραυλική μετατόπιση 2.20
Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών υπερβαρέου τύπου με υδραυλική μετατόπιση 2.40
Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών υπεβαρέου τύπου με υδραυλική μετατόπιση 2.60