Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών μεσαίου τύπου με υδραυλική μετατόπιση

Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών μεσαίου τύπου με υδραυλική μετατόπιση 085
Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών μεσαίου τύπου με υδραυλική μετατόπιση  100
Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών μεσαίου τύπου με υδραυλική μετατόπιση 120
Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών μεσαίου τύπου με υδραυλική μετατόπιση 140
Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών μεσαίου τύπου με υδραυλική μετατόπιση 160
Καταστροφέας σπαστήρας κλαδιών μεσαίου τύπου με υδραυλική μετατόπιση 180