Καταστροφέας ανοιγόμενος με υδραυλικές μπουκάλες

Καταστροφέας ανοιγόμενος υδραυλικά με μπουκάλες