Φρέζα σταθερή υπερβαρέου τύπου

Φρέζα σταθερή υπερβαρέου τύπου 180

Φρέζα σταθερή υπερβαρέου τύπου 180

5950.00€
(4798.39€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
Φρέζα σταθερή υπερβαρέου τύπου 205

Φρέζα σταθερή υπερβαρέου τύπου 205

6320.00€
(5096.77€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
Φρέζα σταθερή υπερβαρέου τύπου 230

Φρέζα σταθερή υπερβαρέου τύπου 230

6570.00€
(5298.39€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
Φρέζα σταθερή υπερβαρέου τύπου  255

Φρέζα σταθερή υπερβαρέου τύπου 255

7190.00€
(5798.39€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
Φρέζα σταθερή υπερβαρέου τύπου 280

Φρέζα σταθερή υπερβαρέου τύπου 280

7000.00€
(5645.16€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )