Φρέζα με υδραυλική μετατόπιση μεσαίου τύπου

Φρέζα με υδραυλική μετατόπιση μεσαίου τύπου  1.05
Φρέζα με υδραυλική μετατόπιση μεσαίου τύπου  1.30
Φρέζα με υδραυλική μετατόπιση μεσαίου τύπου 1.55
Φρέζα με υδραυλική μετατόπιση μεσαίου τύπου 1.80
Φρέζα με υδραυλική μετατόπιση μεσαίου τύπου 2.05
Φρέζα με υδραυλική μετατόπιση μεσαίου τύπου 2.30