Πιέσεως άρδευσης

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ75/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ75/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-001

2.05€
(1.65€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ63/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ63/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-002

1.25€
(1.01€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-003

6.85€
(5.52€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ90/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ90/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-004

3.80€
(3.06€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-005

3.60€
(2.90€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ75/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ75/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-006

3.20€
(2.58€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ63/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ63/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-007

1.85€
(1.49€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ90/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ90/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-008

2.90€
(2.34€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ125/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ125/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-009

7.15€
(5.77€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ160/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ160/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-010

7.30€
(5.89€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ50/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ50/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-011

1.25€
(1.01€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ125/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ125/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-014

4.57€
(3.69€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ140/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ140/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-015

4.72€
(3.81€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ140/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ140/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-016

8.95€
(7.22€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ160/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ160/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-017

11.00€
(8.87€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )