Μάνικες

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 3

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 3"

Κωδικός:001-005-001

5.60€
(4.52€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 3'

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 3'

Κωδικός:001-005-011

6.80€
(5.48€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 1

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 1"

Κωδικός:001-005-128

2.34€
(1.89€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 1 1/2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 1 1/2"

Κωδικός:001-005-129

3.58€
(2.89€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 1 3/4

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 1 3/4"

Κωδικός:001-005-130

4.30€
(3.47€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 2"

Κωδικός:001-005-131

5.90€
(4.76€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 2 1/2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 2 1/2"

Κωδικός:001-005-132

6.60€
(5.32€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 3 1/2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 3 1/2"

Κωδικός:001-005-133

9.40€
(7.58€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 4

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΚΟΚΚΙΝΗ 16ΑΤΜ 4"

Κωδικός:001-005-134

13.50€
(10.89€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 1

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 1"

Κωδικός:001-005-135

2.10€
(1.69€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 1 1/4

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 1 1/4"

Κωδικός:001-005-136

2.40€
(1.94€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 1 1/2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 1 1/2"

Κωδικός:001-005-137

2.80€
(2.26€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 1 3/4

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 1 3/4"

Κωδικός:001-005-138

3.30€
(2.66€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ  2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 2"

Κωδικός:001-005-139

4.65€
(3.75€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 2 1/2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 2 1/2"

Κωδικός:001-005-140

4.20€
(3.39€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 3 1/2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 3 1/2"

Κωδικός:001-005-141

6.40€
(5.16€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 4

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΜΠΛΕ 8ΑΤΜ 4"

Κωδικός:001-005-142

8.80€
(7.10€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 1

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 1"

Κωδικός:001-005-143

1.18€
(0.95€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 1 1/4

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 1 1/4"

Κωδικός:001-005-144

1.65€
(1.33€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 1 1/2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 1 1/2"

Κωδικός:001-005-145

2.00€
(1.61€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 1 3/4

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 1 3/4"

Κωδικός:001-005-146

2.15€
(1.73€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 2"

Κωδικός:001-005-147

2.25€
(1.81€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 2 1/2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 2 1/2"

Κωδικός:001-005-148

3.50€
(2.82€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 3

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 3"

Κωδικός:001-005-149

3.30€
(2.66€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 3 1/2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 3 1/2"

Κωδικός:001-005-150

3.65€
(2.94€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 4

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΡΑΣΙΝΗ 4ΑΤΜ 4"

Κωδικός:001-005-151

5.15€
(4.15€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 1

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 1"

Κωδικός:001-005-152

3.00€
(2.42€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 1 1/4

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 1 1/4"

Κωδικός:001-005-153

2.30€
(1.85€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 1 1/2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 1 1/2"

Κωδικός:001-005-154

3.10€
(2.50€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 1 3/4

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 1 3/4"

Κωδικός:001-005-155

2.70€
(2.18€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 2"

Κωδικός:001-005-156

3.20€
(2.58€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 2 1/2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 2 1/2"

Κωδικός:001-005-157

3.80€
(3.06€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 3

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 3"

Κωδικός:001-005-158

5.40€
(4.35€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 3 1/2

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 3 1/2"

Κωδικός:001-005-159

6.60€
(5.32€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 4

ΜΑΝΙΚΑ PLEXAFLAT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6ΑΤΜ 4"

Κωδικός:001-005-160

7.70€
(6.21€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )