Γκρουπ

ΓΚΡΟΥΠ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ D-27C  1:3-1:4

ΓΚΡΟΥΠ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ D-27C 1:3-1:4

Κωδικός:005-002-873

408.00€
(329.03€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΓΚΡΟΥΠ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ D-21C  1:3-1:5 56HP

ΓΚΡΟΥΠ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ D-21C 1:3-1:5 56HP

Κωδικός:005-002-874

459.00€
(370.16€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗ LF-205J

ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗ LF-205J

Κωδικός:005-001-358

141.00€
(113.71€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΓΚΡΟΥΠ ΓΩΝΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ L-5A N O-A

ΓΚΡΟΥΠ ΓΩΝΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ L-5A N O-A

Κωδικός:005-002-875

210.00€
(169.35€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗ Τ27J ΣΧΗΜΑ Τ

ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗ Τ27J ΣΧΗΜΑ Τ

Κωδικός:005-001-609

285.00€
(229.84€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΓΚΡΟΥΠ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ L-25J

ΓΚΡΟΥΠ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ L-25J

Κωδικός:005-002-876

100.00€
(80.65€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΡΟΥΛΙΟY D-745 ΤΟΥΡΜ+ΠΗΝΕΙΟ

ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΡΟΥΛΙΟY D-745 ΤΟΥΡΜ+ΠΗΝΕΙΟ

Κωδικός:005-002-878

1710.00€
(1379.03€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ D-743 ΤΟΥΡΜ+ΠΗΝΕΙΟ

ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ D-743 ΤΟΥΡΜ+ΠΗΝΕΙΟ

Κωδικός:005-002-877

1485.00€
(1197.58€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ ΧΥΤΟ R-17J 17:1

ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ ΧΥΤΟ R-17J 17:1

Κωδικός:005-002-879

175.00€
(141.13€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ R-17

ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ R-17

Κωδικός:005-002-880

13.00€
(10.48€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΓΚΡΟΥΠ ΑΡΙΔΑΣ Τ-304C  3:1

ΓΚΡΟΥΠ ΑΡΙΔΑΣ Τ-304C 3:1

Κωδικός:005-002-881

467.00€
(376.61€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΓΚΡΟΥΠ ΑΡΙΔΑΣ R52JFF ΣΧΕΣΗ 3:1 28HP

ΓΚΡΟΥΠ ΑΡΙΔΑΣ R52JFF ΣΧΕΣΗ 3:1 28HP

Κωδικός:005-001-983

460.00€
(370.97€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )