Σταλακτηφόρος

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 2LT/H Φ20/40ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 2LT/H Φ20/40ΕΚ

Κωδικός:002-004-049

0.20€
(0.16€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 4LT/H Φ20/40ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 4LT/H Φ20/40ΕΚ

Κωδικός:002-004-050

0.20€
(0.16€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 2LT/H Φ20/50ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 2LT/H Φ20/50ΕΚ

Κωδικός:002-004-051

0.20€
(0.16€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 4LT/H Φ20/50ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 4LT/H Φ20/50ΕΚ

Κωδικός:002-004-052

0.20€
(0.16€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 2LT/H Φ20/60ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 2LT/H Φ20/60ΕΚ

Κωδικός:002-004-053

0.20€
(0.16€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 4LT/H Φ20/60ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 4LT/H Φ20/60ΕΚ

Κωδικός:002-004-054

0.20€
(0.16€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 2LT/H Φ20/80ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 2LT/H Φ20/80ΕΚ

Κωδικός:002-004-055

0.20€
(0.16€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 4LT/H Φ20/80ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 4LT/H Φ20/80ΕΚ

Κωδικός:002-004-056

0.25€
(0.20€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ Α/ΡΥΘ ΜΑΥΡ 2LT Φ20/33ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ Α/ΡΥΘ ΜΑΥΡ 2LT Φ20/33ΕΚ

Κωδικός:002-004-069

0.70€
(0.56€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ Α/ΡΥΘ ΜΑΥΡ 4LT Φ20/33ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ Α/ΡΥΘ ΜΑΥΡ 4LT Φ20/33ΕΚ

Κωδικός:002-004-070

0.45€
(0.36€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ Α/ΡΥΘ ΜΑΥΡ 2LT Φ20/50ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ Α/ΡΥΘ ΜΑΥΡ 2LT Φ20/50ΕΚ

Κωδικός:002-004-071

0.40€
(0.32€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ Α/ΡΥΘ ΜΑΥΡ 4LT Φ20/50ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ Α/ΡΥΘ ΜΑΥΡ 4LT Φ20/50ΕΚ

Κωδικός:002-004-072

0.40€
(0.32€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ Α/ΡΥΘ ΜΑΥΡ 2LT Φ20/80ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ Α/ΡΥΘ ΜΑΥΡ 2LT Φ20/80ΕΚ

Κωδικός:002-004-075

0.35€
(0.28€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ Α/ΡΥΘ ΜΑΥΡ 4LT Φ20/80ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ Α/ΡΥΘ ΜΑΥΡ 4LT Φ20/80ΕΚ

Κωδικός:002-004-076

0.35€
(0.28€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 4LT/H Φ20/33ΕΚ

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑΛ/ΡΟΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟ 4LT/H Φ20/33ΕΚ

Κωδικός:002-004-048

0.25€
(0.20€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
σταλακτηφόρος ταινία 16,4 /6mil/20

σταλακτηφόρος ταινία 16,4 /6mil/20

Κωδικός:002-004-079

0.10€
(0.08€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )