13/06/2016

Τρενάρισμα» στην εξόφληση των ενισχύσεων με την «βούλα» της Commission!

Την πρόθεσή του να παρατείνει την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη της Ε.Ε. μπορούν να προχωρήσουν στην εξόφληση των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ προς τους αγρότες, χωρίς να τους καταλογιστεί πρόστιμο λόγω καθυστερήσεων, ανακοίνωσε στις 8 Ιουνίου ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, κ Phil Hogan.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μέτρο που ουσιαστικά επεκτείνει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνουν οι πληρωμές των άμεσων ενισχύσεων από το αρχικό όριο της 30ης Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου. Γεγονός που, αν μη τι άλλο, δικαιολογεί τις μέχρι τώρα καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εξόφληση των ελλήνων αγροτών, και ενδεχομένως παρέχει την δυνατότητα για γενίκευση του φαινομένου

 

Πάντως, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η πρωτοβουλία αυτή του Επιτρόπου Γεωργίας έρχεται ως απάντηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μια σειρά από κράτη μέλη και περιφέρειες όσον αφορά την ολοκλήρωση των πληρωμών μέχρι τις 30 Ιουνίου».

 

«Η παρέκκλιση αυτή, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε επίπεδο κράτους μέλους, σημαίνει ότι οι πληρωμές μπορούν να συνεχίσουν να γίνονται και μετά τις 30 Ιουνίου, χωρίς την επιβολή τυχόν μειώσεων για τις καθυστερημένες πληρωμές στο κράτος μέλος. Σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες, οι μειώσεις (που ισχύουν για τις αρχές) είναι 10% για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται τον Ιούλιο, 25% για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται τον Αύγουστο και 45% για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται το Σεπτέμβριο» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

Από την πλευρά του επιτρόπου τονίζεται ότι πρόκειται για «ένα έκτακτο μέτρο, το οποίο αντανακλά τις δυσκολίες που κάποιοι οργανισμοί πληρωμών βιώνουν κατά το πρώτο έτος πληρωμών στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. Αντιπροσωπεύει ένα πρωτοφανές επίπεδο ευελιξίας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, με βάση τα τρέχοντα επίπεδα των πληρωμών, θα μπορούσε να αποφέρει μια εξοικονόμηση πολλών εκατομμυρίων για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ, και, ενδεχομένως, για τους αγρότες τους. Με βάση τη δέσμευση που είχα με έναν αριθμό κρατών μελών/περιφερειών, είμαι πεπεισμένος ότι αυτό το μέτρο ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες τους όσον αφορά την παροχή της μέγιστης ευελιξίας και της εξασφάλισης της πλήρους επιστροφής της αξίας των πληρωμών».

 

Η παράταση αυτή δόθηκε, σύμφωνα με τον Επίτροπο Γεωργίας καθώς «αναγνωρίστηκε η ανάγκη που έχουν πολλοί αγρότες για άμεσες ενισχύσεις, ιδιαίτερα με δεδομένη την επίδραση των σημερινών δυσκολιών της αγοράς στη ρευστότητά τους». «Η παρέκκλιση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να επιβραδυνθεί ο ρυθμός των πληρωμών και πρέπει οι οργανισμοί πληρωμών να δώσουν προτεραιότητα στην έκδοση όλων των εκκρεμών πληρωμών, με στόχο τη μεγιστοποίηση του επιπέδου των πληρωμών μέχρι τις 30 Ιουνίου», καταλήγει ο Επίτροπος.