SHREDDER PLAIN HUB SPB180/4 F.80

65.00€
Code: 005-009-050

SHREDDER PLAIN HUB SPB180/4 F.80