SHREDDER PLAIN HUB SPB250/4 F80

82.00€
Code: 005-009-049

SHREDDER PLAIN HUB SPB250/4 F80