Скоби

Скоба за телено въже  3χιλ
Скоба за телено въже 5мм
Скоба за телено въже 6мм
Скоба за телено въже 8мм
Скоба за телено въже 10мм
Скоба за телено въже  12мм
Скоба за телено въже 14мм
Скоба за телено въже 16мм
Скоба за телено въже 20мм