Пневматичен комплект

КОМПЛЕКТ ЗА БОЯДИСВАНЕ МЕТАЛЕН КОМПЕЛКТ
ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ МЕТАЛ. ГОРЕН РЕЗЕРВОАР
ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ МЕТАЛ. ДОЛЕН РЕЗЕРВОАР
АЕРОМЕТЪР

АЕРОМЕТЪР

Код:005-003-111

15.07€
ВЪЗДУШЕН ПИСТОЛЕТ С АЛУМИНИЕВО УДЪЛЖЕНИЕ