Плъзгач с полиестерен котел

Пръскачка за дърпане с полиестерен резервоар 1100lt
Пръскачка за дърпане с полиестерен резервоар 1650lt
Пръскачка за дърпане с полиестерен резервоар 2200lt