шредер от тежък тип за царевица- памук

шредер тежък тип за царевица- памук 300