Шредер от тежък тип Патис

Шредер от тежък тип Патис 1,20
Шредер от тежък тип Патис 1,40
Шредер от тежък тип Патис 1,60
Шредер от тежък тип Патис 1,80
Шредер от тежък тип Патис 2,00m
Шредер от тежък тип Патис 2,20m
Шредер от тежък тип Патис 2,40m