Тръбичка

ТРЪБИЧКА  Φ7 КОМПЛЕКТ 1.00Μ
ТРЪБИЧКА  Φ7 КОМПЛЕКТ 0.80Μ
ТРЪБИЧКА  Φ7 КОМПЛЕКТ 0.60Μ
ТРЪБИЧКА  Φ7 КОМПЛЕКТ 1.5Μ
ТРЪБИЧКА  Φ7 КОМПЛЕКТ 0.30CM
ТРЪБИЧКА  Φ7 КОМПЛЕКТ 1.20Μ