Стъблорезачка

СТЪБЛОРЕЗАЧКА 1,40  ΜΕΤΡΑ
СТЪБЛОРЕЗАЧКА1,20  ΜΕΤΡΑ

СТЪБЛОРЕЗАЧКА1,20 ΜΕΤΡΑ

Код:004-006-019

865.00€
СТЪБЛОРЕЗАЧКА 1,60  ΜΕΤΡΑ

СТЪБЛОРЕЗАЧКА 1,60 ΜΕΤΡΑ

Код:004-006-015

1043.00€
СТЪБЛОРЕЗАЧКА 1,80  ΜΕΤΡΑ

СТЪБЛОРЕЗАЧКА 1,80 ΜΕΤΡΑ

Код:004-006-016

1093.00€
СТЪБЛОРЕЗАЧКА 2.00  ΜΕΤΡΑ

СТЪБЛОРЕЗАЧКА 2.00 ΜΕΤΡΑ

Код:004-003-016

1170.00€
СТЪБЛОРЕЗАЧКА 2.20  МЕТРА

СТЪБЛОРЕЗАЧКА 2.20 МЕТРА

Код:004-006-023

1204.00€
Стъблорезачка с 3 кутии 2,50м.
Стъблорезачка с 3 групи 2.70