ЦИСТРЕНА НА ТУРБИНА LINEA 2000L 3ΡΖ

1513.00€
Код: 005-001-321

ЦИСТРЕНА НА ТУРБИНА LINEA 2000L 3ΡΖ