ЦИСТРЕНА НА ТУРБИНА LINEA 1500L 3ΡΖ

1345.00€
Код: 005-001-461

ЦИСТРЕНА НА ТУРБИНА LINEA 1500L 3ΡΖ