ЦИСТРЕНА НА ТУРБИНА LINEA 1000L 3ΡΖ

1050.00€
Код: 005-001-271

ЦИСТРЕНА НА ТУРБИНА LINEA 1000L 3ΡΖ