ЗАВИНТВАЩО СЕ КОЛЯНО РАКОР С МЪЖКИ ОТВОР Φ40Χ 1 1/2"

2.50€
Код: 003-003-056

ЗАВИНТВАЩО СЕ КОЛЯНО РАКОР С МЪЖКИ ОТВОР Φ40Χ 1 1/2"