Ъгли Винтови

ЗАВИНТВАЩО СЕ КОЛЯНО РАКОР  С МЪЖКИ ОТВОР Φ40Χ1 1/4
ЗАВИНТВАЩО СЕ КОЛЯНО РАКОР  С МЪЖКИ ОТВОР Φ40Χ 1 1/2
ЗАВИНТВАЩО СЕ КОЛЯНО РАКОР  С МЪЖКИ ОТВОР Φ40Χ 2
ЗАВИНТВАЩО СЕ КОЛЯНО РАКОР  С МЪЖКИ ОТВОР Φ50Χ 1 1/2
ЗАВИНТВАЩО СЕ КОЛЯНО РАКОР  С МЪЖКИ ОТВОР Φ50Χ2
ЗАВИНТВАЩО СЕ КОЛЯНО РАКОР  С МЪЖКИ ОТВОР Φ63Χ1 1/2
ЗАВИНТВАЩО СЕ КОЛЯНО РАКОР  С МЪЖКИ ОТВОР  Φ63Χ2
ЗАВИНТВАЩО СЕ КОЛЯНО РАКОР  С МЪЖКИ ОТВОР Φ75Χ2 1/2
ЗАВИНТВАЩО СЕ КОЛЯНО РАКОР  С МЪЖКИ ОТВОР Φ90Χ3
СВРЪЗКА КОЛЯНО РАКОР ЗАВИНТВАЩ СЕ Φ40ΧΦ40
СВРЪЗКА КОЛЯНО РАКОР ЗАВИНТВАЩ СЕ Φ50ΧΦ50
СВРЪЗКА КОЛЯНО РАКОР ЗАВИНТВАЩ СЕ Φ63ΧΦ63
СВРЪЗКА КОЛЯНО РАКОР ЗАВИНТВАЩ СЕ Φ75ΧΦ75
СВРЪЗКА КОЛЯНО РАКОР ЗАВИНТВАЩ СЕ Φ90ΧΦ90