Обръща се платформа

ПЛАТФОРМА С ПРЕОБРЪЩАНЕ ПАРАПЕТИ ДВОЙНА ОС
ПЛАТФОРМА С ПРЕОБРЪЩАНЕ ПАРАПЕТИ ЕДИНИЧНА ОС